Upravit stránku

Kolik se vám může vrátit

Záleží na tom, jakou technologii pořídíte. K výši dotace, která se pohybuje od 20 do 30 tisíc Kč, se přičítá i proměnná část, tedy příspěvek 3 500 Kč za každý m3 nádrže. Minimální velikost nádrže musí být 2 m3. Dotaci získáte za nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce a za úpravu rozvodů.

Dum - destovka

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

Můžete získat dotaci až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže. Maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů. Pro stávající domy v celé ČR.

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže. Maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů. Pro stávající domy i novostavby v ČR.

Využijte k dotaci dešťový program ROTH

Zjistěte, jak velkou akumulační nádrž musíte použít pro získání dotace. Zadejte svou lokalitu, velikost a parametry střechy do kalkulačky a ihned se dozvíte, jakou nádrž zvolit.

Podzemní nádrže ROTH na dešťovou vodu

Věděli jste, že…?

Dešťovka II přináší od 1. 10. 2018 změny. Vyjmenujme si ty nejdůležitější.   

 • O dotaci na základní program (pro zalévání zahrady) mohou žádat domácnosti ze všech obcí České republiky. Dříve byla určena jen pro domy tzv. suchých obcí.
 • Příspěvek mohou získat i majitelé obytných rekreačních domů, které slouží pro trvalé bydlení.
 • Alokace programu se navyšuje na 340 milionů Kč.
 • Proměnnou část dotace vám přiznají, i když použijete nestandardní výrobky, například stávající nepoužívané jímky k akumulaci dešťové vody.
 • Při podání žádosti spolu s náležitostmi elektronickou formou již nemusíte Fondu dokládat dokumenty v listinné podobě.
 • Pro doložení dotace nemusíte mít doklad o dokončení novostavby a nepotřebujete ani doklad o právní subjektivitě. Novostavba však musí být řádně dokončená.
   
Vyřízení dotace z programu Dešťovka není náročné. Do tří týdnů od zaslání žádosti, která se podává elektronickou formou, se dozvíte, zda jsou vámi dodané dokumenty pořádku. Po schválení  a realizaci vám Fond zašle peníze na účet, a to opět do tří týdnů.

6 kroků pro získání dotace Dešťovka

Krok 1: Zpracování odborného posudku

Najděte projektanta, který vám zpracuje projekt a odborný posudek v souladu s podmínkami programu.

Krok 2: Vyplnění a odeslání elektronické žádosti

Přes portál dotace vyplňte a odešlete elektronickou žádost. K ní přiložte i všechny nezbytné dokumenty (případně je zašlete do datové schránky Fondu). Pokud nechcete podávat žádost elektronicky, vytiskněte vyplněný formulář a společně s povinnými přílohami doručte na krajské pracoviště Fondu.

Co musíte doložit k žádosti:
 • Formulář žádosti
 • Odborný posudek (je v něm zjednodušená projektová dokumentace a vyčíslení přínosů, nejčastěji zpracovává dodavatel systému nebo autorizovaný projektant)
 • Další dokumenty: plná moc (v případě zastupování třetí osobou), souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků (pokud obytný dům má více vlastníků), dokumenty prokazující, že je stavba určená pro rodinnou rekreaci využívaná k trvalému rodinnému bydlení (pokud je v katastru nemovitostí zapsaná jako stavba pro rodinnou rekreaci, samotná evidence místa trvalého pobytu na adrese není dostačující).

Krok 3: Realizace opatření

U stávajících domů máte 12 měsíců, u novostaveb 24 měsíců na realizaci dle schváleného odborného posudku. V ojedinělých případech jde písemně požádat o prodloužení lhůty po doložení dokumentů pro uzavření smlouvy. 

Chcete-li používat srážkovou vodu pro splachování toalet, kontaktujte svého provozovatele kanalizace a dohodněte s ním další postup. V takovém případě budete před vyplacením dotace potřebovat dokument, který prokazuje dohodu mezi vámi a provozovatelem kanalizací na odvádění dešťové vody do veřejné kanalizace.

Krok 4: Doložení dokončení realizace a závěrečné vyhodnocení žádosti

Až budete mít dešťovou nádrž usazenou a vše ostatní na svém místě, je nutné doložit doklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí podpory.

Je nutné doložit:
 • formulář o dokončení realizace a žádost o uvolnění finančních prostředků
 • faktury za realizaci díla a zhotovení odborného posudku
 • soupis provedených prací – např. položkový rozpočet, smlouvu o dílo nebo předávací protokol
 • potvrzení o úhradě (případně výpis z bankovního účtu)
 • dokument, který potvrzuje vlastnictví bankovního účtu žadatele
 • případně platné povolení k vypouštění odpadních vod do podzemních vod

Krok 5: Rozhodnutí ministra a smlouva o poskytnutí podpory

Pokud žádosti nic nechybí, předkládá ji úřad na příslušná místa. O udělení podpory rozhoduje ministr životního prostředí. Na základě jeho rozhodnutí s vámi Fond uzavře písemnou smlouvu. V elektronické podobě vám poté přijde smlouva k podpisu. Pořádně ji prostudujte, zkontrolujte, opatřete úředně ověřeným podpisem a odešlete ji podle pokynů zpět.

Krok 6: Vyplacení podpory

Až úřad obdrží vaši podepsanou smlouvu, převede vám dotaci na bankovní účet.

Během 3 týdnů předložené dokumenty úřad zkontroluje a pokud zjistí nedostatky, ozve se vám. Dokumenty a formuláře naleznete na webových stránkách dotačního programu.

Máte dotazy ohledně dotací na dešťovou vodu? Neváhejte nás kontaktovat

 • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti